Veiligheid en kwaliteit

Allift Michielsens nv heeft haar hercertificatie met goed gevolg bekomen. Een kopij van onze ISO9001:2008 en VCA**2008 zijn in deze site terug te vinden. Het belang van mensen (werknemers, bezoekers, klanten en leveranciers,…) staat bovenaan. Allift beschouwt deze mensen als partners die de sleutel vormen tot het succes van ons bedrijf.

Allift Michielsens streeft op vlak van veiligheid en milieu de lat zo hoog mogelijk te leggen. Dit als blijk van haar bezorgdheid voor haar werknemers en hun omgeving maar ook voor de externe werknemers. We hebben hiervoor enkele richtlijnen vastgelegd die in onze beleidsverklaring werden opgenomen en waarin onze directie haar betrokkenheid aantoont.

Deze veiligheid- en algemene regels zijn dan ook altijd van kracht op al onze terreinen, werkplaatsen en magazijnen. Bij het betreden van onze terreinen wordt de spontaniteit gevraagd om u aan te melden bij de receptie. U wordt verzocht het bezoekersregister in te vullen. Van bij de receptie zal men u begeleiden tot aan uw contactpunt of U de juiste weg aanwijzen om dit punt te bereiken. Er geldt een maximale rijsnelheid van 5 km/uur op het gehele terrein van allift Michielsens! Na uw bezoek wordt u terug naar de receptie begeleid waar u zichzelf uitschrijft in het register.

U bent altijd welkom!

Vacatures 

 

Nieuws

resetBoodschap niet meer weergeven.

Gezocht : storingstechnieker