Basisveiligheid B-VCA

Veilig werken in een risicovolle omgeving

 

De opleiding basisveiligheid is erop gericht om een operationele medewerker een voldoende brede kennis aan te reiken over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.

Tijdens de opleiding komen de verschillende gevaren en risico’s aan bod maar ook de rechten en verantwoordelijkheden van de operationele medewerker en de mogelijkheden om invloed te hebben op veiligheid.

Indien geslaagd voor het examen ontvangt de deelnemer een persoonlijke badge, een zelfklever voor het veiligheidspaspoort en een B-VCA-diploma dat geldig is tot 10 jaar na uitgifte.

 

 

  • DOEL

Een brede basiskennis verwerven om te weten wat er gedaan moet worden om veilig te werken in een bepaalde situatie. De opleiding is tevens een gerichte voorbereiding op het VCA-examen.

  • VOOR WIE

Voor operationele medewerkers die opdrachten uitvoeren in verschillende werksituaties met een verhoogd risico.

  • VEREISTE VOORKENNIS

Er is geen specifieke voorkennis nodig.

  • TOELATINGSVOORWAARDEN

De deelnemer dient de taal waarin de opleiding gegeven wordt voldoende te beheersen (lezen, schrijven, begrijpen en spreken).

  • DIPLOMA

De deelnemers die slagen voor het examen ontvangen een VCA-gecertificeerd diploma afgeleverd door allift Michielsens. Het B-VCA-diploma is geldig tot 10 jaar na uitgifte.

  • DUUR

1 dag – inclusief afleggen examen –
Van 8.00u tot 16.00u
Voor opleidingen op de allift site wordt tijdens de middagpauze een broodje aangeboden.

  • PROGRAMMA

Volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod:
– Wetgeving en veiligheidsregels
– Veilig werken, gedrag en overleg
– Preventie
– De werkplek
– Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
– Arbeidsmiddelen
– Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
– Gevaarlijke stoffen
– Elektriciteit
– Brand en explosie
– Ongevallen
– Noodsituaties

Inschrijven voor deze opleiding Meer info