Educam

Wie komt er in aanmerking voor deze subsidie?

Sectoren Garagebedrijf, Koetswerk en Metaalhandel
Sector Terugwinning van metalen.

Hoeveel subsidies kan u krijgen?

Sectoren Garagebedrijf, Koetswerk en Metaalhandel: elk opleidingsuur geeft recht op een premie van € 5/uur, dus € 40/dag. Op jaarbasis bedraagt het vormingskrediet dus € 80 voor 2 dagen opleiding.

Sector Terugwinning van metalen: elk opleidingsuur geeft recht op een premie van € 15/uur, dus € 120/dag. Het totaalbedrag van de premies

Voorwaarden:

er is minimum 1 arbeider in dienst
bedrijven met 15 of meer werknemers moeten hun opleidingsplan indienen op uiterlijk 15 februari van het jaar waarop het plan betrekking heeft
de opleiding wordt door EDUCAM erkend
het openstaande bedrag van het vormingskrediet is toereikend

Aanvraagprocedure:

Voor meer informatie over het vormingskrediet en andere premies, contacteer EDUCAM Partner via tel. 02 778 63 30 of email: info@educampartner.be

www.educam.be