IPV

Wie komt er in aanmerking voor deze subsidie?

Uw bedrijf moet hiervoor werknemers tewerkstellen onder PC 118/220: het kengetal van uw RSZ-nummer begint meestal met 048, 051, 052, 058, 158, 258. Opleidingsuren buiten de werkuren moeten gerecupereerd / betaald worden.

Hoeveel subsidies kan u krijgen?

Vanaf januari 2011 veranderen enkele procedures bij IPV. Opleidingen die momenteel gratis zijn, zullen enkel gratis blijven voor bedrijven met minder dan 100 werknemers. Voor een bedrijf met 100 werknemers of meer, of voor een bedrijf dat behoort tot een groep met in totaal 100 werknemers of meer, zullen de opleidingen voortaan betalend zijn. Onderaan vindt u meer details over de nieuwe procedure.

Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf.

Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren via IPV, behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt, of behoort tot een groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt IPV 50% terug.

Geldig voor max. 3 deelnemers per bedrijf per sessie.

Indien er meer dan drie deelnemers zijn per bedrijf per sessie, geldt een tussenkomst van € 360 / dag.

De aanvraagprocedure

U schrijft zich in bij allift Michielssens (max 3 werknemers van hetzelfde bedrijf per opleiding; anders is een maatopleiding wellicht aan te raden).
U regelt de factuur met de lesgever.
Na afloop van de opleiding bezorgt de lesgever de aanwezigheidslijst, met originele handtekening van de lesgever, en een kopie van de factuur aan IPV vzw.
U ontvangt van IPV vzw een aanvraagformulier voor de tussenkomst met de vraag om de nodige deelnemersgegevens te bezorgen.
Zodra aanvraagdocument en deelnemersinfo zijn ontvangen, wordt de tussenkomst overgemaakt (maximaal het factuurbedrag excl BTW).
Als u van de KMO-portefeuille gebruik maakt, moet dit verrekend worden in de IPV tussenkomst.