Volta

Wie komt er in aanmerking voor deze subsidie?

Volta betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een opleiding bij ons volgt.

Hoeveel subsidies kan u krijgen?

Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met Volta:  02 476 16 76.

Aanvraagprocedure

De aanvraag moet ten laatste drie werkdagen voor de start van de opleiding plaatsvinden. De aanvraag gebeurt via de website van Volta.