VOL-VCA Veiligheid voor operationeel leidinggevenden

Veilig werken in een risicovolle omgeving

De opleiding veiligheid voor operationeel leidinggevenden is erop gericht om een leidinggevende medewerker een voldoende brede kennis aan te reiken over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.

De thema’s die aan bod komen zijn gekozen in functie van omstandigheden en risico’s waarmee een operationeel leidinggevende geconfronteerd kan worden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in verschillende werksituaties.

Indien geslaagd voor het examen ontvangt de deelnemer een persoonlijke badge, een zelfklever voor het veiligheidspaspoort en een VOL-VCA diploma dat geldig is tot tien jaar na uitgifte.

 

 

 

  • DOEL

Het veiligheidsbewustzijn van de leidinggevende medewerker naar een goed niveau brengen en een brede kennis aanreiken zodat de leidinggevende zijn cruciale rol en verantwoordelijkheid kan verzekeren in het preventiebeleid.
De opleiding is tevens een gerichte voorbereiding op het VCA-examen.

  • VOOR WIE

Voor medewerkers met een leidinggevende functie.

  • VEREISTE VOORKENNIS

Wij raden een minimum aan werkervaring aan.

  • TOELATINGSVOORWAARDEN

De deelnemer moet minstens 18 jaar oud zijn en dient de taal waarin de opleiding gegeven wordt voldoende te beheersen (lezen, schrijven, begrijpen en spreken).

  • DUUR

2 dagen – inclusief afleggen examen –
Telkens van 8.00u tot 16.00u
Voor opleidingen op de allift site wordt tijdens de middagpauze een broodje aangeboden.

  • DIPLOMA

De deelnemers die slagen voor het examen ontvangen een VCA-gecertificeerd diploma afgeleverd door allift Michielsens. Het VOL-VCA diploma is geldig tot 10 jaar na uitgifte.

  • PROGRAMMA

– WetgevingVolgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod:
– Gevaren, risico’s en preventie
– Ongevallen: oorzaken en preventie
– Veiligheidsgedrag
– Taken, rechten, plichten en overleg
– Procedures, instructies en signalering
– Noodsituaties
– Gevaarlijke stoffen
– Brand en explosie
– Arbeidsmiddelen
– Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
– Elektriciteit en straling
– Ergonomische werkplek
– Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Inschrijven voor deze opleiding Meer info