Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VOL-VCA

Veilig werken in een risicovolle omgeving

De VOL-VCA opleiding bestaat uit het verwerven van kennis over o.a. de Europese wet- en regelgeving inzake veiligheid, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming
van ongevallen, VCA-certificering, het opstellen van een bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

Er wordt aandacht besteed aan veilig werken waarbij ook rekening gehouden wordt met het milieu en de gezondheid van de medewerkers waarover u de leiding heeft.

De cursus kan zowel in het Nederlands als in het Frans gevolgd worden.

De opleiding is opgedeeld in 14 veiligheidsmodules die uitvoerig besproken worden.

Indien geslaagd voor het examen ontvangt de cursist een persoonlijke badge, een zelfklever voor het veiligheidspaspoort en een attest dat gedurende tien jaar geldig blijft.

 

  • DOEL

Kennis en inzicht verwerven noodzakelijk om taken uit te voeren die kaderen in een geïntegreerd preventiebeleid binnen een bedrijf.

  • VOOR WIE

Voor operationeel leidinggevenden. De opleiding is bedoeld voor bedrijven waarvan de werknemers bij opdrachtgevers werkzaamheden uitvoeren die een verhoogd risico inhouden.

  • VEREISTE VOORKENNIS

Een minimum aan werkervaring is aanbevolen.
Motivatie en betrokkenheid bij de welzijnsproblematiek zijn aspecten die helpen om de opleiding succesvol af te ronden.

  • TOELATINGSVOORWAARDEN

Taal waarin de opleiding gegeven wordt, voldoende beheersen

  • DUUR

2 dagen – inclusief afleggen examen –

  • ATTEST

Geslaagde deelnemers ontvangen een VCA-gecertificeerd attest afgeleverd door allift Michielsens.

  • GELDIGHEIDSDUUR

Het attest blijft 10 jaar geldig.

  • PROGRAMMA
Dag 1 Dag 2
07:45u – 08:00u ontvangst 07:45u – 08:00u ontvangst
08:00u – 10:00u theorie deel I 08:00u – 10:00u theorie deel IV
10:00u – 10:15u pauze 10:00u – 10:15u pauze
10:15u – 12:00u theorie deel II 10:15u – 12:00u theorie deel V
12:00u – 12:30u lunch (gratis lunchpakket) 12:00u – 12:30u lunch (gratis lunchpakket)
12:30u – 16:00u theorie deel III 12:30u – 15:00u theorie deel VI
15:00u – 16:00u examen

 

Inschrijven voor deze opleiding Meer info