Hoogwerker op vrachtwagen (IS-004)

Veilig werken met een hoogwerker op vrachtwagen

Hoogwerker-op-vrachtwagen_03Een opleiding bevat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.

Naast algemene kennis rond hoogwerkers, leren de deelnemers tijdens deze opleiding om zich op een veilige manier te verplaatsen met een hoogwerker op vrachtwagen en om werkzaamheden in de hoogte uit te voeren. Er wordt zowel gewerkt met een articulerende of knikhoogwerker als met een telescopische hoogwerker.

Een opleiding kan zowel in het Nederlands als in het Frans gevolgd worden.

Voor het behalen van het VCA-diploma IS-004 dient de deelnemer te slagen voor zowel het theoretisch als het praktijkexamen.

Hoogwerker-op-vrachtwagen_01Hoogwerker-op-vrachtwagen_02

 • DOEL
  Aanleren om op een veilige en doeltreffende manier te werken met een hoogwerker op vrachtwagen
 • VOOR WIE
  Alle personen die zich op de openbare weg, grote bedrijfssites, enz., moeten verplaatsen en werkzaamheden in de hoogte moeten verrichten met een hoogwerker op vrachtwagen.
 • TOELATINGSVOORWAARDEN

– Ten minste 18 jaar zijn
– Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid
– Geen hoogtevrees hebben
– De taal waarin de opleiding gegeven wordt voldoende beheersen (lezen, schrijven, begrijpen en spreken)

 • VEREISTE VOORKENNIS
  Voor de opleiding is enige ervaring in het werken met een hoogwerker aanbevolen.
 • DUUR
  1 dag – van 8.00u tot 16.00u
 • DIPLOMA
  Deelnemers die geslaagd zijn voor zowel het theoretisch als het praktijkexamen, ontvangen een VCA-gecertificeerd diploma conform het Register van Risicovolle Taken IS-004. Het diploma is geldig tot 5 jaar na uitgifte.
 • PROGRAMMA

Het theoretisch gedeelte behandelt o.a. onderwerpen zoals:
– algemene kennis van de verschillende types hoogwerker
– de basisregelgeving binnen het kader van het gebruik van een hoogwerker
– het juist interpreteren van de veiligheidsvoorschriften
– de basiswetgeving m.b.t. aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden
– de begrippen beschrijven en de onderdelen benoemen van de bedieningsfuncties
– de stabiliteitsregels, invloed van stempels en stempelplaten op stabiliteit
– de onderdelen benoemen van de startcontrole
– de controles en handelingen bij het einde van het werk
– enz.

De praktijkopdrachten omvatten o.a.:
– het uitvoeren van de dagelijkse inspectie
– de veiligheidsregels toepassen en keuringsdocumenten controleren
– het bedienen van het nooddaalsysteem
– het correct bedienen van de bedieningsfuncties en de noodbediening
– het toestel gecontroleerd manoeuvreren
– het instellen van de juiste transportpositie van de vrachtwagen
– het manoeuvreren van het werkplatform in een constructie
– enz.

Inschrijven voor deze opleiding Meer info