Zelfrijdende hoogwerker (IS-005)

Veilig werken met een hoogwerker

Een opleiding bevat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.
Naast algemene kennis rond hoogwerkers, leren de deelnemers tijdens deze opleiding om zich op een veilige manier te verplaatsen met een hoogwerker en om werkzaamheden in de hoogte uit te voeren vanuit een hoogwerker. Er wordt zowel gewerkt met een articulerende of knikhoogwerker als met een telescopische hoogwerker.
Wij raden ten zeerste aan om personen die geen ervaring hebben in het bedienen van een hoogwerker om een 2-daagse opleiding te volgen.
Een opleiding kan zowel in het Nederlands als in het Frans gevolgd worden.
Voor het behalen van het VCA-diploma IS-005 dient de deelnemer te slagen voor zowel het theoretisch als het praktijkexamen.

  • DOEL

Aanleren om zich te verplaatsen in een industriële omgeving en om werken op hoogte uit te voeren op een doeltreffende en veilige manier met een zelfrijdende hoogwerker.

  • VOOR WIE

Alle personen die zich op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, enz. moeten verplaatsen en/of werkzaamheden in de hoogte moeten verrichten met een zelfrijdende hoogwerker.

  • TOELATINGSVOORWAARDEN

– Ten minste 18 jaar zijn
– Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid
– Geen hoogtevrees hebben
– De taal waarin de opleiding gegeven wordt voldoende beheersen (lezen, schrijven, begrijpen en spreken)

  • VEREISTE VOORKENNIS

Voor de opleiding gevorderden is enige ervaring in het werken met een hoogwerker aanbevolen.

  • DUUR

– Voor personen zonder ervaring: 2 dagen – telkens van 8.00u tot 16.00u
– Voor personen met ervaring (gevorderden): 1 dag – van 8.00u tot 16.00u

  • DIPLOMA

Deelnemers die geslaagd zijn voor zowel het theoretisch als het praktijkexamen, ontvangen een VCA-gecertificeerd diploma conform het Register van Risicovolle Taken IS-005.
Het diploma is geldig tot 5 jaar na uitgifte.

  • PROGRAMMA

Het theoretisch gedeelte behandelt o.a. onderwerpen zoals:
– algemene kennis van de verschillende types hoogwerker
– de basisregelgeving binnen het kader van het gebruik van een hoogwerker
– het juist interpreteren van de veiligheidsvoorschriften
– het herkenen van de omgevingsrisico’s
– de algemene principes van een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
– de begrippen beschrijven en de onderdelen benoemen van de bedieningsfuncties
– de onderdelen benoemen van de startcontrole
– enz.

De praktijkopdrachten omvatten o.a.:
– het uitvoeren van een startcontrole met de daarbij horende visuele controles
– de hoogwerker op maximale hoogte brengen en enkele meters rijden
– vooruit en achteruit rijden zowel in een nauwe doorgang als slalom tussen obstakels
– het veilig parkeren van de hoogwerker, laden van de tractiebatterij, respectievelijk tanken
– verschillende manoeuvres uitvoeren met betrekking tot het correct inschatten van afstanden en correct positioneren van de hoogwerker
– enz.

Inschrijven voor deze opleiding Meer info