Kmo-portefeuille

Wie komt er in aanmerking voor deze subsidie?

Kmo’s
Beoefenaars van vrije beroepen

Aan welke voorwaarden moet men voldoen?

  • je onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of je beoefent een vrij beroep;
  • je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm;
  • je vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in je bedrijf’ aan de slag;
  • je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%;
  • je bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit (raadpleeg de lijst hier)

Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen voor zover ze voldoen aan bovenvermelde voorwaarden en indien ze beroep doen op een derde erkende dienstverlener. Publieke dienstverleners komen niet in aanmerking voor steun.

Wat

Elke kmo kan subsidies krijgen om opleidingen bij een geregistreerde dienstverlener aan te kopen. De onderstaande definities verduidelijken wat er onder opleidingen valt:

  • wat: vorming -hoofdzakelijk bedoeld om de werking van je onderneming te verbeteren-
  • wie: voor de werkenden in je bedrijf
  • waar: bij een geregistreerde dienstverlener
  • inhoud: gericht op de kernprocessen van je onderneming
  • doel: je Vlaamse onderneming professionaliseren

Hoeveel subsidies kan u krijgen?

Dit is afhankelijk van de bedrijfsgrootte

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille en ontvangt maximaal €7.500 steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies kan 20 procent steun genieten via de kmo-portefeuille en krijgt maximaal €7.500 steun per jaar.

opleiding + advies
Kleine ondernemingen steunpercentage 30%, steunplafond 7.500 euro
Middelgrote ondernemingen steunpercentage 20%, steunplafond 7.500 euro

Het bedrag voor de steunaanvraag is steeds exclusief btw. Deze dient rechtstreeks aan de dienstverlener betaald te worden. Enkel de kostprijs van de opleiding wordt gesubsidieerd via kmo-portefeuille. Cursusmateriaal en cateringkosten die afzonderlijk worden gefactureerd, vallen buiten de steunaanvraag.

Aanvraagprocedure

allift Michielsens is erkend door het Vlaams Gewest en heeft als erkenningsnummer DV.O104526.

De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig online (hou je ondernemingsnummer en rijksregisternummer bij de hand) en kan pas gebeuren nadat een persoon is ingeschreven voor een opleiding.

Opgelet, elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding zijn ingediend.

Dit zijn de te volgen stappen:

Stap 1  Je schrijft jezelf of een persoon die werkt binnen de onderneming in voor één van onze opleidingen

Stap 2  Je doet de subsidieaanvraag via de website

Stap 3   Je stort je eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening van de financiële partner Sodexo. Ten laatste 30 kalenderdagen na je online aanvraag moet het geld op de kmo-portefeuille rekening staan. Let er op dat je de stortingsgegevens (inclusief mededeling) exact overneemt. Hou ook rekening met de verwerkingstijd die de bank nodig heeft.

Stap 4   Het Agentschap Innoveren & Ondernemen stort je subsidie eveneens op deze rekening. Wanneer je storting tijdig en correct op de rekening bij Sodexo staat, maakt de Vlaamse overheid de subsidie eveneens over naar deze rekening. Je ontvangt hiervan een melding per e-mail. Opgelet, de totaalsom wordt op dit moment nog niet betaald aan je dienstverlener.

Stap 5   Jij of de ingeschreven medewerker volgt de opleiding.

Stap 6   Je ontvangt de factuur en betaalt online via de kmo-portefeuille. Wanneer je dienstverlener jou een factuur stuurt, kan je via de website opdracht geven om deze via je kmo-portefeuille te laten betalen.

Meer hulp nodig om een aanvraag in te dienen?

Gebruik deze link om naar de gebruikershandleiding van de kmo-portefeuille te gaan.

Voor bijkomende inlichtingen kan je ook terecht op de website van kmo-portefeuille of je kan gratis bellen, mailen of chatten met 1700 (1700 is elke dag telefonisch bereikbaar van 9 tot 19 uur).